ფოტო


ყველა
მედიცინის ფაკულტეტის გამოსაშვები ღონისძიება - 2019 დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის პირველი გამოსაშვები ღონისძიება -2019 სტუდენტური ფესტივალი 2019 აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღე არავინ დატოვო.. მიღმა - დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე 2019 თსსუ-ის ფარმაციის ფაკულტეტის უცხოელ კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები ღონისძიება 2018 უცხოელ სტუდენტთა გამოსაშვები ღონისძიება 2018 მედიცინის ფაკულტეტის გამოსაშვები ღონისძიება 2018 სტომატოლოგიის ფაკულტეტის გამოსაშვები ღონისძიება 2018 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის გამოსაშვები ღონისძიება 2018 ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის და საექთნო საბაკალავრო და პროფესიული პროგრამების სტუდენტების გამოსაშვები ღონისძიება 2018 ფარმაციის ფაკულტეტის გამოსაშვები ღონისძიება 2018