აზერბაიჯანის   ფიზიკური განათლებისა და სპორტის სახელმწიფო აკადემიისა  და  აზერბაიჯანის  სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტის     ადმინისტრაციის  წარმომადგენლთა  ვიზიტი  თსსუ-ში

Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport and Azerbaijan Medical University Representatives’ Visit at TSMU

On September 3, 2019 TSMU was visited by Prof. Tamina Taghi-Zada, the Vice Rector of Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport, Prof. Rahima Gabulova, the Academy Counselor and Vice Rector of Azerbaijan Medical University and Teimuraz Ukleba, Vice Chair of Georgian Anti-Doping Agency. The aim of the visit was co-operation and exchange programs between two Medical Universities and Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport.  The meeting was attended by the TSMU Vice Rectors, Professors Rima Beriashvili and Khatuna Todadze and Assoc Prof. Irakli Kokhreidze and the representative of TSMU Physical Medicine and Rehabilitation Faculty, Tamar Chutkerashvili.