მასტერკლასი - ,,პირის ღრუს სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკა ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში

Master Class - Prevention of Oral Dental Diseases in Children and Adolescents

On September 26, A. Urushadze Dental Clinic organized Master Class - Prevention of Oral Dental Diseases in Children and Adolescents at TSMU in frames of the International Festival for Science and Innovation 2019. The event was attended by school children from various public schools of Tbilisi. Assoc. Prof. Nana Kipiani, Therapeutic dentistry Department for Children and adolescents of TSMU held lecture and noted, “Human health starts from the mouth, and as a consequence it is especially important for teens to have correct understanding of oral hygiene. The correct habits of childhood are a determining factor in preventing the development of diseases in adulthood”.