თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალური ცენტრის ექიმებისთვის „მასწავლებელთა (ტრენერთა) ტრენინგი“ ჩატარდა

"Teacher (Trainer) Training" for Doctors of the West Regional Center of Modern Medical Technologies

On February 9-13, 2021 hybrid “Teacher (Trainer) Training” was conducted for the West Regional Center of Modern Medical Technologies doctors. 

On February 9-11 the training was conducted online in Tbilisi. On February 12-13, Professor Zaza, Bokhua, Director of the TSMU Institute of Postgraduate Medical Education and Continuous Professional Development was invited by Professor Kakha Nuralidze, General Director of the West Regional Center of Modern Medical Technologies in Kutaisi to continue the training in non-distance mode. All doctors participating in the training will be involved in the residency program as the person in charge of the module. 

The training was conducted in compliance with the rules established by the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labor, Health and Social Affairs of Georgia.