ბერლინის  შარიტეს უნივერსიტეტის პროფესორმა ჰანს ბოიმლერმა ლექციები წაიკითხა ფარმაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

Professor Hans Baumler’s Lectures at TSMU Pharmacy Faculty

On May 21, 2019  Professor Hans Baumler from Charitee Univeristy (Germany) held lectures for TSMU Pharmacy Faculty students and professors in frames of ERASMUS +. The lecture was focused on the “Perspectives of nano and micro particles drug delivery via natural matrix”. Prof. Baumler discussed design and technology of nano particles, usage of immunoglobulin, albumin and other natural components as pharmacological ingredients and influence of substations on the damaged cells. Prof. Baumler answered various questions of the audience