კლაიპედას (ლიეტუვა) გამოყენებით მეცნიერებათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა ფაკულტეტის პედაგოგის, ფიზიკური თერაპევტის ვიზიტი თსსუ-ში

Klaipeda State University of Applied Sciences (Lietuva) Lecturer’s visit at TSMU

Within the framework of ERASMUS+ exchange program Tbilisi State Medical University was visited by the lecturer and physical therapist, Martynas Ramanauskas, Klaipeda State University of Applied Sciences, Faculty of Health Sciences (Lietuva). The therapist conducted lectures and training for the TSMU Physical Medicine and Rehabilitation students.

The training was organized at the Ken Walker University Clinic for Medical Rehabilitation. The aim of the training was to introduce contemporary methods in clinical skills. Particularly, prevention of upper limb injuries and management of rehabilitation processes.

In spring 2022, within the framework of ERASMUS+ exchange program TSMU Physical Medicine and Rehabilitation lecturer, Khatuna Urushadze will leave for Klaipeda State University of Applied Sciences. A summer visit of three fifth semester students’ is also planned at the Klaipeda State University of Applied Sciences.