შეხვედრა სამედიცინო  საქმიანობის შესახებ საექსპერტო დასკვნების მომზადებასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად

შეხვედრა სამედიცინო საქმიანობის შესახებ საექსპერტო დასკვნების მომზადებასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად

მიმდინარე წლის 10 მაისს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გაიმართა საქმია...