სტუდენტური  კონფერენცია  „რევმატიული დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები და პერსპექტივები“

სტუდენტური კონფერენცია „რევმატიული დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები და პერსპექტივები“

2018 წლის 31 მაისს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტ...