თსსუ აცხადებს საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა რეგისტრაციას  2023-2024  სასწავლო წლისათვის image

თსსუ აცხადებს საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა რეგისტრაციას 2023-2024 სასწავლო წლისათვის

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2023-2024 სასწავლო  წლისათვის აცხადებს  საექიმო  სპეციალობის&...

საქართველოს ბანკის სტიპენდია - სწავლების დაფინანსება თსსუ-ის სტუდენტებისთვის  image

საქართველოს ბანკის სტიპენდია - სწავლების დაფინანსება თსსუ-ის სტუდენტებისთვის

საქართველოს ბანკი ქმნის განათლების შესაძლებლობებს და მოტივირებულ, ლიდერული თვისებების მქონე ახალგაზრდებს ფინანსურ მხარდა...

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს განცხადება რექტორის არჩევნების გამოცხადებისა  და დანიშვნის შესახებ image

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს განცხადება რექტორის არჩევნების გამოცხადებისა და დანიშვნის შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს განცხადება ს...

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  განცხადება კანცლერის არჩევნების გამოცხადებისა და დანიშვნის შესახებ image

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს განცხადება კანცლერის არჩევნების გამოცხადებისა და დანიშვნის შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს განცხადება ს...