მედიცინა
მედიცინა
სტომატოლოგია
სტომატოლოგია
ფარმაცია
ფარმაცია
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი
მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი
საექთნო საქმის და სამეანო საქმის საბაკალავრო პროგრამები
საექთნო საქმის და სამეანო საქმის საბაკალავრო პროგრამები
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი
ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დამოუკიდებლად არსებობის ისტორია საუკუნეს უახლოვდება, მისი აკადემიური ისტორია კი უკვე საუკუნეზე მეტს ითვლის და საქართველოში (არა მარტო საქართველოში, არამედ რეგიონშიც) სამედიცინო განათლების ქვაკუთხედს წარმოადგენს. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა უკვე დიდი ხანია დაიმკვიდრა თავი, როგორც ცოდნისა და კვლევის მაღალი აკადემიური ხარისხის, დემოკრატიული მმართველობის, გამჭვირვალე მენეჯმენტისა და აკადემიური თავისუფლების ხელშეწყობისადმი ურყევი ერთგულების მქონე ინსტიტუციამ. სწორედ ეს ძირითადი პრინციპები განსაზღვრავს სწრაფად განვითარებადი სამედიცინო განათლებისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მაღალი სტანდარტის შენარჩუნებას, მუდმივ სწრაფვას სრულყოფისადმი.

პროფესორი ირაკლი ნატროშვილი
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი

ვრცლად

AMEE-ს საერთაშორისო თანამშრომლობის ცენტრი საქართველოში

Georgian Biomedical News

განცხადებები

სიახლეები

სტუდენტი

0

სტუდენტი

საერთაშორისო სტუდენტი

0

საერთაშორისო სტუდენტი

საუნივერსიტეტო კლინიკა

0

საუნივერსიტეტო კლინიკა

წელი განათლებაში

0

წელი განათლებაში


სტუდენტური ორგანიზაციები